รายละเอียดบัญชีการโอนเงิน

บัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 842-0-08598-7 ยกเลิกการใช้งาน ด้านล่างนี้คือบัญชีที่ใช้งานได้
ธนาคารกสิกรไทย
เลขบัญชี: 006-837-5320
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ฃื่อบัญชี: ธนชิต สิทธิกัน
(Thanachit Sitthikan)
ธนาคารทหารไทย
เลขบัญชี: 229-2-32796-8
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ฃื่อบัญชี: ธนชิต สิทธิกัน
(Thanachit Sitthikan)
ธนาคารกรุงเทพ
เลขบัญชี: 008-7-33262-3
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ฃื่อบัญชี: ชนิดา สุวรรณรัตน์
(Chanida Suwannarat)
True Wallet
หมายเลข: 064-123-5678
แจ้งชำระ: แคปหน้าจอส่งมาในฟร์อมแจ้งโอน
ฃื่อบัญชี: ธนชิต สิทธิกัน
(Thanachit Sitthikan)
Prompt Pay
หมายเลข: 064-123-5678
แจ้งชำระ: รูปสลิปหรือแคปหน้าจอส่งมาในฟร์อมแจ้งโอน
ฃื่อบัญชี: ธนชิต สิทธิกัน
(Thanachit Sitthikan)

ชำระผ่าน Paypal ที่นี้

ชำระผ่าน บัตรเคดิต

ยอดรวมที่ต้องชำระ:0

แจ้งโอนเงิน แจ้งชำระเงินที่นี่

lnwPHP อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไชต์เพื่อลงข้อมูลให้ครบคัน เพื่อความพร้อมใช้งาน และปรับปรุงด้านบริการให้ดีขึ้นไปอีก

(Persona Solution 9,000 - 30,000) - (SME & Business Solution 4 - 8 หมื่นบาท) - (Enterprise & Custom Built Solution 2 - 4 แสนบาท)