Dedicated Server (เช่าชื้อ)

ไม่รับเว็บไชต์ ละเมิดลิขสิทธิ์ ทุกประเภท

ครบสัญญา จะมีค่าบริการโคโลหากท่านต้องการใช้บริการกลับเราต่อ หรือสามารถมารับเครื่องได้ทันที แต่ต้องแจ้งร่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 14 วัน หรือให้เราจัดส่งให้ทางบริษัทขนส่งก็ได้โดยมีค่าบริการตามบริการขนส่ง Server ทางผมจะติดตั้ง CP และ โปรแกรมที่จำเป็นให้ หากทำการลงโปรแกรมเพิ่มเติม จนทำให้ Server ใช้งานไม่ได้ จนทำให้ทาง lnwPHP ต้องติดตั้ง Server ใหม่ ทางเราขอคิดค่าบริการและค่าเดินทางไปยัง IDC ครั้งละ 500-1500 บาท ขึ้นกับบางกรณี

Categories:
เลือกสกุลเงิน:
฿8,000.00THB เดือน
฿8,500.00THB เดือน
฿4,700.00THB เดือน
฿8,000.00THB เดือน
฿9,000.00THB เดือน
฿11,000.00THB เดือน
Secure Transaction  แบบฟอร์มใบสั่งซื้อนี้มีให้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (SSL) และช่วยป้องกันการฉ้อโกงที่อยู่ IP ปัจจุบันของคุณ (34.204.179.0) ถูกบันทึกไว้