ทำไม บริษัท หลายๆแห่งต่องจ้าง บริษัทภายนอก เขียนโปรแกรมให้ มาดูกัน
 
สำหรับผู้ประกอบการณ์ หรือ บริษัท
 
ลองนึกถึงว่าหากจ้างพนักงานเป็น Programer แบบ Senior ชัก 1 คน
 
ราคาค้าตัว Senior Programer ต่อคนจะอยู่ที่ราวๆ 50k-120k และนำบุคลากรนั้นมานั้งทำงาน
 
คุณจะเสียค่าเงินเดือนบุคลากรต่อคนที่ 50k-120k ต่อเดือน
 
และหากคุณพัฒนาโปรแกรมอะไรชักอย่างขึ้นมาใช้งานกับองกรณ์ของคุณ
 
เช่นโปรแกรม ERP จะใช้เวลาพัฒนาราวๆ 5-12 เดือนต่อ 1 โปรแกรมที่ยังไม่ได้ทดสอบ BUG
 
ซึ่งโปรแกรมแต่ละตัวก็คงทำคนเดี่ยวไม่ได้ อาจจะต้องมีราวๆ 4-5 คน
 
และหากแก้ไข Bug อีกคุณอาจจะใช้เวลาแก้ไปอีก 3-4 เดือน
 
รวมค่าใช้จ่ายแล้วประมาณ 800,000 - 1,920,000 ต่อคน ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ต่างๆ
 
หลังจากนั้นจะเป็นค่าใช้จ่ายระยะยาว
 
 
 
แต่หากคิดกลับกัน
 
จ้างบริษัทภายนอกเพื่อทำระบบ ERP หรือโปแกรมต่างๆ
 
ชึ่งบริษัทภายนอกจะมีบุคลากรณ์รับผิดชอบโปรเจ็คอยู่แล้วราวๆ 4-5 คน
 
ค่าจัดทำระบบหรือโปรแกรมต่างๆอาจจะอยู่ที่ราวๆ 800,000 - 2,000,000 ต่อโปรแกรม
 
ระยะเวลาในการทำงานอาจจะเร็วกว่าจ้าง Programer เอง เนื่องจาก บริษัทภายนอก จะมีประสบการณ์มากกว่า
 
และมีทีมหลายๆทีม ค่อยให้คำแนะนำกันเอง อาจจะใช้เวลาราวๆ 6 เดือนเป็นอย่างต่ำ หรือไม่เกิน 12 เดือน
 
หลังจากส่งมอบโปรแกรมกันเรียบร้อย บริษัทภายนอก จะมีค่าบริการ Maintenance ราวๆ ปีละ 5,000-50,000 บาท
 
ชึ่งหากมองกลับกันแล้ว จะใช้งบประมาณน้อยการการจ้าง Programer มาทำงานให้ หลายเท่าตัว
 
 
 
สรุป
 
1 จ้าง Programer มาทำงานให้ 4 คน และ คนละ 60,000 ต่อเดือน ใน 1 ปีคุณจะมีค่าใช้จ่าย 720,000x4 = 2,880,000 ต่อปี
 
2 จ้าง บริษัทภายนอก 1 โปรแกรมคุณจะเสียค่าใช้จ่าย 1,000,000 ในปีแรก ปีต่อไป คุณจะเสียแค่ 50,000
 
หากเทียบกันสองอย่างนี้
 
1 จ้าง Programer มาทำงานให้ 4 ปี  2,880,000x4 = 11,520,000 ใน 4 ปี
 
2 จ้าง บริษัทภายนอก 4 ปี 1,000,000+(50,000x4) = 1,200,000 ใน 4 ปี


Monday, November 20, 2017« Back