แจ้งเรื่องลิขสิทธิ์ สำหรับ VPS ใครที่โดนปิดไปในช่วงวันที่ 26 ก.ค. 2559 เป็นต้นมา
สามารถส่งคำขอมาขอไฟล์ zip ได้ Backup ของ VPS ได้จากลิ้งนี่นะครับ
https://www.lnwphp.in.th/submitticket.php?step=2&deptid=3

เนื่องจากทาง lnwPHP ถูกยึดเครื่องที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ไป
ทำให้หลายๆเว็บที่มีไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่สามารถเข้าถึงได้

และตอนนี่ทาง lnwPHP อยู่ระหว่างดำเนินการขอเครื่อง Server คืนจากเจ้าของลิขสิทธิ์

และทาง lnwPHP ไม่สามารถให้บริการเว็บไชต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ได้ อีกต่อไป
เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างมากกับทาง บริษัท ทำให้ทาง lnwPHP

พิจารณาแล้วว่าจะทำการตรวจสอบ VPS ทั้งหมด เพื่อไม่ให้มีไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์
หากทางเราพบการใช่งานที่มีไฟล์ลิขสิทธิ์ แล้วทางเจ้าของลิขสิทธิ์ แจ้งขอความร่วมมือเข้ามาที่ทาง lnwPHP

ทางเรามีความจำเป็นต้องปิด VPS ของท่านเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ทั้งต่อบริษัท และต่อ lnwPHP ด้วย
ทั้งนี่เพื่อไม่ให้เว็บไชต์อื่นๆ ภายในเครื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ลิขสิทธิ์ โดนผลกระทบจากการถูกนำเครื่อง Server ไปตรวจสอบ

ทาง lnwPHP ขออภัยในความไม่สะดวกนี่ด้วย
และขอขอบคุณที่ใช่บริการมาโดยตลอด

Saturday, July 30, 2016« Back